Converse Invest

Տեղաբաշխման ծառայություններ

Բանկը կազմակերպում և իրականացնում է կորպորատիվ արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխումներ, երաշխավորված կամ չերաշխավորված եղանակներով` մատուցելով արժեթղթերի տեղաբաշխման հետ կապված ծառայությունների ամբողջական փաթեթ: Անդերռայթինգի շրջանակներում Բանկն իրականացնում է`

  • արժեթղթերի թողարկման ծրագրի կազմում,
  • թողարկողի ընդհանուր վիճակի ուսումնասիրություն,
  • շուկայի վերլուծություն և արժեթղթերի գնի (եկամտաբերության) որոշում,
  • ազդագրի կազմում և ներկայացում թողարկողի կառավարման համապատասխան մարմնի, ինչպես նաև` արժեթղթերի շուկան կարգավորող պետական մարմնի հաստատմանը,
  • ազդագրի ներկայացում պոտենցիալ գնորդներին,
  • արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխումներ:

Անդերռայթինգի սակագներին ծանոթանալու համար այցելեք այստեղ՝Սակագներ: