Converse Invest

Ակտիվների հավատարմագրային կառավարում

Ֆինանսական շուկաների ներկայիս զարգացման պայմաններում կապիտալի և ակտիվների ներդրման ավանդական մեթոդներին փոխարինման են եկել ակտիվների պահպանման, ներդրման ու բազմապատկման նոր առավել արդյունավետ մեթոդներ: Կոնվերս Բանկն առաջարկում է ակտիվների արժեթղթերի փաթեթի ծառայություն, որն այլ կերպ կոչվում է հավատարմագրային կառավարում:

Հավատարմագրային կառավարում իրականացնելիս հաճախորդը (կառավարման հիմնադիրը) Բանկին է տրամադրում արժեթղթեր, արժեթղթերում ներդրում կատարելու համար նախատեսված դրամական միջոցներ, հավատարմագրային կառավարման հետևանքով ստացված դրամական միջոցներ` հաճախորդի օգտին կամ նրա կողմից նշված երրորդ անձանց օգտին դրանք կառավարելու համար՝ շահույթ ստանալու նպատակով:

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարում ծառայության միջոցով ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձ հանդիսացող հաճախորդների համար Բանկն իրականացնում է ակտիվների (համապատասխան խնայողությունների) կառավարում՝ ըստ նրանց յուրահատուկ ներդրումային պահանջների:

Հավատարմագրային կառավարման շրջանակներում վստահելով Ձեր ակտիվները մեզ Դուք ստանում եք՝

  • Հուսալի և վստահելի մասնագիտական աջակցություն փորձառու խորհրդատուների կողմից;
  • Ներդրումային լուծումների մեծ ընտրություն, ինչը հնարավորություն է տալիս ստեղծել հաճախորդի կարիքներին համապատասխանեցված պորտֆել;
  • ֆինանսական միջոցների տեղաբաշխում տարբեր դասի ակտիվներում;
  • Հաճախորդների հաշիվների հետևողական սպասարկում;
  • Պարբերաբար կատարվող շուկայական կանխատեսումներ;
  • Անհատական խորհրդատվություն, պորտֆելի վերանայում և զարգացում;
  • Պորտֆելների դիվերսիֆիկացում,
  • Սպասվող ռիսկի և եկամտի մակարդակների ուսումնասիրություն,
  • Կառավարվող պորտֆելի եկամտաբերության պարբերական գնահատում, ինչպես նաև ռիսկով ճշգրտված եկամտաբերության գնահատում,
  • Սեփական և հաճախորդների ակտիվների լիակատար տարանջատում:

Հավատարմագրային կառավարման ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է հաշվի բացում:
Հավատարմագրային կառավարման ծառայությունների սակագներին ծանոթանալու համար այցելեք այստեղ՝ Սակագներ: